Zápis z jednání 15.3.2017

Přítomni : Mgr.Šárka Vacková, Mgr.Markéta Klimešová, Mgr.Irena Pavlíková, Ing.Karolína Žďárská, Mgr.Martin Vancl, Ing.Pavla Maršíková, Petr Jirásek, Kamil Bořek, Mudr.Jarmila Podškubková

 

Program

1)situace ve škole (změna vedení)

p.Maršíková – stávající vedení do 31.3. , do 17.3. má ředitel stanovit svého zástupce, kterému předá veškeré informace, v případě, že tak neučiní, bude o dalším postupu rozhodovat  zřizovatel školy

výběrové řízení – 28.3. otevírání obálek (členové komise p.Brát, p.Maršíková, p.Urbanová, p.Odlová, p.Schuma, p.Nová, p.Podškubková, p.Podstavcová)

18.4.konkurz, 19.4. projednání výsledků a jmenování ředitele

dotaz p.Vancl – inspekce na konci února (problém s poznámkou v ŽK v 7.třídě), vysvětlila p.Pavlíková

předání „agendy“ ředitele novému zástupci v týdnu od 20.3.

doporučení pro p.Podškubkovou – (zástupkyni ŠR při konkurzním řízení) dotázat se kandidátů na ředitele –jak bude získávat dotace na různé investice(vybavení počítačů, dílny, šatní skříňky), zda bude pokračovat s Novou třídou

doporučení  : ve vyjádření města k výběru zástupce na 3 měsíce -  uklidnit veřejnost (např.pokračování Nové třídy, zachování klasické výuky, atd.)

 

2)volba kandidáta do konkurzního řízení

p.Vancl vysvětlil výběr kandidáta

 

3)investice

bylinková zahrádka

polovina května – konec srpna, rekonstrukce vody a topení, dotkne se provozu na 2.stupni

další investice do šatních skříněk, počítačové vybavení, dílny? – (je třeba mít připraveno dřív, než bude vypsaná dotace)

 

Příští školská rada se sejde pravděpodobně v červnu 2017.

Zapsala Šárka Vacková

Vancl Martin, 17.3.2017

Na vědomí: členové rady, vedení školy