Zápis z jednání 31.5.2017

Zápis ze školské rady konané 31.5.2017

Přítomni : Mgr.Šárka Vacková, Mgr.Markéta Klimešová, Mgr.Irena Pavlíková, , Mgr.Martin Vancl, Ing.Pavla Maršíková, Petr Jirásek, Kamil Bořek, Mudr.Jarmila Podškubková

Nepřítomni : Ing.Karolína Žďárská

 

Program

1)současná situace ve škole

do 30.6. stávající vedení (Mgr.Odvářka, Mgr.Žaludová), nové vedení od 1.7.2017  (Mgr.Lokvencová, Mgr.Kudelová)

nové vedené řeší personální situaci

problematika Nových tříd – počet žáků v budoucí 1.třídě, učitelé

setkání nového vedení s učiteli proběhlo v květnu

námět pro zřizovatele – inspirace s rozdělením dětí na základních školách v Broumově

 

2)informace o proběhlém konkurzním řízení

 

3)informace z města

Zřizovatel řeší lepší zabezpečení školy -  např.kamerový systém, uzavření objektu školy

rekonstrukce topení a vody na 2.stupni – asi v červnu, v odpoledních hodinách

opěrná zeď u chodníku pod schodištěm – oprava letos nebo příští rok (dle rozpočtu)

 

4)akce spolku rodičů Po celoroční píli, pobavme se chvíli 9.6.2017

 

Rada školy děkuje všem pracovníkům školy za celoroční práci.

 

Příští školská rada se sejde nejpozději v říjnu 2017.

 

Zapsala Šárka Vacková

Vancl M., 3.6.2017