Školská rada, 19.10.2016

 

Přítomni : Mgr. Martin Vancl, Ing. Karolína Žďárská, Mudr. Jarmila Podškubová, Kamil Bořek, Ing. Pavla Maršíková, Petr Jirásek, Mgr. Markéta Klimešová, Mgr. Irena Pavlíková, Mgr. Šárka Vacková

Host :  Mgr. Roman Odvářka

 

Program

1)představení nových členů ŠR

 

2)výroční zpráva (p.Vancl)

-Ocenění

změn v obsáhlosti zprávy vzhledem k loňskému roku

aktivit a akcí za loňský školní rok

- Doporučení

stránkování dokumentu

text o čítance zařadit do jiné kapitoly než  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

žákovský parlament – dotaz člena ŠR: může vést někdo z rodičů? – zjistí pan ředitel

doplnit počty žáků na začátku a na konci školního roku (do závěru?)

 

-Výroční zpráva – schválena jednohlasně

 

3)diskuze

-naplněnost kapacity školy (porovnání se ZŠ Komenského)

-procentuální zastoupení cizinců ve třídách – není legislativou dáno

-spolek rodičů – hledá osobu, která bude vést účetnictví

-koncepce školství v Náchodě – minority, romské děti (otevřenost vůči menšinám na všech školách, romský asistent i na ostatních školách), sdružení Romů si uvědomuje velkou koncentraci Romů na TGM

-příznivé prostředí pro minority na školách

-studijní třída – pro a proti

 

 

Pozn. Školská rada děkuje paní Vančákové za dlouholetou činnost a práci zapisovatele ve školské radě.

 

Předpokládané další zasedání v květnu 2017

 

Zapsala Šárka Vacková

 

 22.10.2016, Vancl, ŠR

Na vědomí: členové ŠR, vedení školyZápis z jednání 19.10.2016