Zápis z jednání 19.6.2018

Zápis ze Školské rady – 19. 6. 2018

Přítomní – p. Vancl (předseda  Školské rady), p. Jirásek (zastupitel), p.Maršíková ( zastupitelka), p. Klimešová, p. Patzáková, p. Maršíková (všichni učitelé ZŠ T.G. Masaryka), p. Hájková (zástupce rodičů)

Omluvena – p. Dvořáková (zástupce rodičů)

Nepřítomen – p. Bořek (zastupitel)

Host – p.ředitelka Lokvencová, budoucí p. zástupkyně Marková

 

Program:

-          členové ŠR zhodnotili 2. pololetí škol. roku –  akce, programy doplňující výuku -zahraniční zájezd – Francie a Velká Británie, zájezd do Legolandu, účast v olympiádách a soutěžích, zapojení do sportovních akcí, akce Spolku rodičů, široká nabídka činností školní družiny, spolupráce s f. Atas (exkurze), besedy pro žáky 9. ročníků – trestní zodpovědnost v 15 letech, beseda se soudkyní, beseda s válečným veteránem, atd.

Informace od p. ředitelky

-          Změny v ŠVP – připraveny jsou změny v ŠVP pro 1.stupeň, v současné

době jsou zapracovávány změny týkající se 2.stupně

 

-          Stavební úpravy – rekonstrukce tělocvičny, školní družiny, betonová podezdívka před školou – hotovo

-          do konce prázdnin bude dodělána školní dílna, rekonstruována počítačová učebna, nová učebna pro výuku jazyků, keramická dílna, malování  budovy celého 2. stupně

-          k rekonstrukci školy se vyjádřila  p. Maršíková z měst. zastupitelstva – rekonstrukce tělocvičny + malování + další úpravy – více v rozpočtu nebylo, s opravou topení se počítá v příštím roce

-          od září 2018 – nástup nových kvalifikovaných pedagogů

-          od září 2018 – 1. třída bude třídou s rozšířenou výukou jazyků, jedna ze dvou 6. tříd  bude rovněž s rozšířenou výukou jazyků (počet žáků 25)

-          škola bude kupovat nové jazykové učebnice + ve škole budou pracovat rodilí mluvčí (rodilá mluvčí byla zajištěna pro školu již v tomto školním roce)

-          ve stádiu příprav je projekt sportovních tříd

Různé

-          škola se připravuje na akce související s 85. výročím založení školy a s 100. výročím vzniku ČSR (p.uč. Patzáková)

-          byla diskutována situace okolo alternativních tříd – závěr: stávající žáci projektu Nová třída jsou k dnešnímu dni žáky školy T.G. Masaryka

-          v posledním týdnu v červnu je naplánována schůzka s rodiči některých žáků 7. třídy. Bude řešena situace ve třídě, kde jsou zde žáci s problémovým chováním. To je dosud řešeno tzv. „vyvedením“ z výuky, kdy žák dostane od učitele práci a tu splní mimo třídu.

-          na  závěr členové Školská rady diskutovali o výhledu na další školní rok

 

Další zasedání Školské rady  je plánováno na září/ říjen 2018

Zapsala: Monika Patzáková

Na vědomí: www – ŠR, ředitelka školy, členové ŠR                                        Vancl M. 25.6.2018