Zápis z jednání ŠR 19. 5. 2016

Přítomni:
pan Mgr. Martin Vancl, paní Ing.Pavla Maršíková,
paní Blanka Vinterová, paní Mgr. Markéta Klimešová,
paní Mgr.Denisa Vančáková, pan Kamil Bořek, pan Petr Jirásek,

Omluveni:
paní MUDr. Jarmila Podškubková,
paní Mgr. Irena Pavlíková

Host:
pan ředitel Mgr. Roman Odvářka, 
paní zástupkyně Mgr. Jana Žaludová

Program:

1. Schválení ŠVP                  
2. Informace o plánované akci "Po celoroční píli pobavme se chvíli."

3. Informace o škole.

4. Odstoupení paní Vinterové               
5. Diskuse o škole.

 
1.   Zapracované změny do Školního vzdělávacího programu podle metodického pokynu ministerstva, který přepracovala paní zástupkyně a nechala
      učiteli schválit, z nich nikdo připomínky neměl. Změny se týkají žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

      Paní Maršíková vznesla dotaz, jak si učitelé poradí se žáky se specifickými potřebami. Paní učitelka Markéta Klimešová uvedla, že pokud bude ve     
      třídě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 5 a více, může ředitel školy pro ně požádat o asistenta. Již byla přijata asistentka pedagoga paní 
      Valerie Frimlová, která se věnuje dětem, kterým byl asistent doporučen PPP nebo SPC. Pracuje s nimi buď samostatně nebo ve třídě s ostatními žáky.
       Dále se zajímala ŠR o to, jakého stupně postižení se bude zařazování žáků týkat.

      ŠR schválila  Školní vzdělávací program ZŠ TGM, který bude platný od 1. 9. 2016 všemi přítomnými hlasy.

 2.   Pan Jirásek informoval ŠR o připravované akci SRPDŠ "Po celoroční píli pobavme se chvíli",  která se bude konat 10. 6. na hřišti za školou a
       o pozvaných hostech na tuto akci.

3.    Informace vedení školy o počtu žáků do 1. tříd a plánovaných akcích ve škole.

4. Paní Blanka Vinterová oznámila odstoupení ze své funkce ve ŠR, neboť její syn odchází ze školy.

    ŠR žádá vedení školy o vyhlášení doplňovacích voleb do ŠR
z řad rodičů.

5. Diskuse:

     Proběhla živá diskuse na téma absence studijní třídy ve škole.

    Předseda ŠR informoval o odpovědi paní učitelky Urbanové na dotaz ohledně absence učebnic anglického jazyka.

                                                                                                                                                                                                     Zapsala Denisa Vančáková