Zápis z jednání ŠR 17.6.2015


 


Zápis ze zasedání ŠR 17.6.2015


 

Přítomni: paní Pavla Maršíková, pan Kamil Bořek, pan Petr Jirásek,
paní Jarmila Podškubková, pan Martin Vancl, paní Blanka Vinterová, paní Irena
Pavlíková, paní Markéta Klimešová, paní Denisa Vančáková

Host: pan ředitel Roman Odvářka

Program:    

 1. Jednací řád.

 2. Informace ředitele školy.

 3.      Informace o činnosti "Spolku rodičů".

4.      Informace od učitelek.


1.  Předseda ŠR přečetl některé body z jednacího řádu, ke kterým proběhla diskuse. A hlasovalo se o jeho schválení. Jednací řád byl všemi
přítomnými hlasy schválen.

K počtu setkání ŠR přidává pan ředitel požadavek, aby se ŠR sešla již v přípravném týdnu příštího školního roku, aby schválila časové
dotace hodin u žáků.

Změny jsou na druhém stupni v některých předmětech, místo některých budou zavedeny povinně volitelné předměty, které si žáci budou moci
vybrat. Na prvním stupni bude zařazena hodina povinné angličtiny.


2.    Pan ředitel informuje členy ŠR o dotacích, o které škola žádala, žádá a které získala. Například dotace na výuku technických prací, dotace na tablety - "Škola na dotek", dotace na vzdělávání žáků i učitelů v zahraničí, "Stínování" učitelů a další.  Dále informuje o zrušení automatů ve vestibulu školy a snahy
školy sehnat zájemce o prodej ve školním bufetu. Informuje o personálních změnách ve škole v novém školním roce.


3.      Pan Jirásek informuje ŠR o činnosti "Spolku rodičů", který působí prvním rokem na škole. O získávání a poskytování finančních prostředků a o akci, která se koná 26.6. "Po celoroční píli, pobavme se chvíli."

4.                  
Učitelky informovaly o akcích, které se konaly v průběhu školního roku. Například Sportovní dopoledne, Etická výchova, Slavnost Slabikáře,
Prezentace ročníkových prací, Týden s rodilým mluvčím, Malování pro LDN, Běh pro Afriku, Noc s Pollockem s následnou dražbou obrazů a další akce. 

                                            Zapsala      Denisa Vančáková