Zápis z jednání 10.2.2015

Zápis ze zasedání ŠR 10.2.2015

 Přítomni:
paní Pavla Maršíková, pan Kamil Bořek, pan Petr Jirásek,
paní Jarmila Podškubková, pan Martin Vancl, paní Blanka Vinterová, paní Irena Pavlíková,
paní Markéta Klimešová, Paní Denisa Vančáková

 Program: 1. Volba předsedy Školské rady

                  2.Nová třída

                  3.Informace z Rady města

                  4.Volná diskuse

1.      Všemi přítomnými byl předsedou ŠR zvolen pan Martin Vancl.

2.      Členové ŠR (zástupci rodičů) se informovali o "Nové třídě", která vznikne na ZŠ TGM  od školního roku 2015/2016.

3.      Paní Maršíková sdělila ŠR zprávu z Rady města, konané 9.2. 2015, kde byla naše ZŠ chválena. 
         Za zlepšení prestiže školy a 3 1.třídy( 2 a 1 "Nová třída")

4.      Proběhla volná diskuse na různá témata ze školství. Alternativní školství, speciální školství, výuka cizích jazyků, zkušenosti učitelů, pocity rodičů.  

                                                                                                                                 
Zapsala Denisa Vančáková

Na vědomí  panu řediteli a všem členům ŠR.