Zápis ze dne 20. 11

 

Zápis ze zasedání ŠR 20.11.2013

Přítomni: pan Pavel Schuma, paní Judita Koubková, paní Ivana Lojdová, paní Jitka Müllerová, paní Marcela Klemmová,
                    paní Denisa Vančáková, pan Martin Vancl

Omluveni: pan David Vrzal, pan Miroslav Jindra

Program: 1. Seznámení s novým členem ŠR

                     2. Zhodnocení oslav 80.výročí školy

                     3. Volba nového předsedy ŠR

                     4. Projednání dodatku školního řádu

                     5. Samostatné webové stránky ŠR

1. Členové ŠR byli seznámeni s nově zvoleným členem ŠR panem Martinem Vanclem a on s nimi.

2. Členové ŠR zhodnotili průběh a úroveň oslav 80.výročí školy ze svého pohledu a pan Schuma z pohledu zástupců zřizovatele.

3. Členové ŠR tajnou volbou rozhodli o předsedovi ŠR mezi dvěma kandidáty panem Martinem Vanclem a paní Juditou Koubkovou,
     kteří kandidaturu přijali. Odevzdáno celkem 7 hlasů. 5 hlasuje pro paní Koubkovou a 2 pro pana Vancla.

4. Členové ŠR projednali a odhlasovali dodatek školního řádu A/
     pravidla hodnocení žáků, týkající se klasifikace žáků doplněné o znaky plus, mínus, podtrženo a razítka.

5. Členové ŠR žádají ředitele školy o umožnění přístupu na webové stránky ŠR.
      Formou samostatných webových stránek, které si bude sama ŠR spravovat a odkaz na ně bude na stránkách ZŠ TGM.

 

Na vědomí všem členům ŠR.                                                                                                                  
Zapsala Denisa Vančáková