Zápis ze dne 14.5.    

Zápis ze zasedání ŠR 14.5.2014

 

Přítomni: pan Pavel Schuma, paní Judita Koubková, paní Ivana Lojdová,  paní  Marcela Klemmová, paní Denisa Vančáková, pan Martin Vancl,
                pan David Vrzal, pan Miroslav Jindra

Host: pan ředitel Roman Odvářka

 

Program: 1. Přivítání hosta

                 2. Výroční zpráva školy

                 3. Vzkaz

                 4. Veřejné hřiště za školou

                 5. Volná diskuse o škole

 

 

  1. Paní Koubková přivítala hosta – pana ředitele Romana Odvářku.
  2. Diskuse o finanční situaci ve škole. Pan Jindra podává informaci o situaci ve škole na Plhově, která má podobný stav učitelů a žáků.   Učitelé na ZŠ TGM jsou sníženi o dva platové stupně. Pan Schuma uvádí, že ředitel postupuje podle „Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“ (§  6).
  3. Paní Koubková doporučuje panu řediteli navštívit paní místostarostku D. Benešovou, která přislíbila pomoc s řešením situace.
  4. Je přislíbeno škole, že firma dá hřiště škole k dispozici od 1. června.
  5. ŠR diskutuje  s panem  ředitelem o škole, školní jídelně, hřišti, o placení autobusů na soutěže, o pracovní atmosféře ve škole, o ocenění pedagog a žák roku, o družině.

 

 

                                                                                                                     Zapsala Denisa Vančáková

Na vědomí všem členům ŠR.