Zápis z jednání ŠR 5. 11. 2015


Zápis ze zasedání ŠR 5. 11. 2015


 

Přítomni: paní Ing. Pavla Maršíková, pan Mgr.Martin Vancl, paní Blanka Vinterová, paní Mgr. Irena Pavlíková, paní Mgr. Markéta Klimešová, paní Mgr. Denisa Vančáková

Omluveni: pan Kamil Bořek, pan Petr Jirásek, paní MUDr. Jarmila Podškubková

Host: paní zástupkyně Mgr. Jana Žaludová

Program:  1. Projednání Výroční zprávy ZŠ TGM.

                   2. Učebnice AJ.

                   3. Zpráva z inspekční kontroly.

 

1. Projednání výroční zprávy ZŠ TGM

ŠR projednala předloženou Výroční zprávu ZŠ TGM a schválila ji s podmínkou zapracování všech doporučených připomínek.

Schváleno  šesti  přítomnými hlasy.

2. Učebnice AJ.

Pan Vancl připomíná svůj minulý dotaz ohledně absence učebnic při výuce anglického jazyka na druhém stupni. Bylo mu slíbeno vysvětlení od paní učitelky Urbanové, které nebylo. Paní zástupkyně vysvětluje důvody, které vedou paní učitelku k  učení  tímto  stylem, a myslí si, že lepší bude osobní vysvětlení paní učitelky. Rodiče vyjadřují pochybnost nad tím, že se děti nemusí doma učit slovíčka. Probíhá diskuse nad rozdílnými přístupy k výuce a k požadavkům kladeným na žáka (domácí příprava apod.).

3. Zpráva z inspekční kontroly

Předseda seznámil přítomné o výsledcích inspekční kontroly konané  8. října 2015.

Paní zástupkyně se vyjadřuje k průběhu inspekce.

                                                                      
Zapsala Denisa Vančáková