Zápis z 23.10.2014


Zápis ze zasedání ŠR 23.10.2014

Přítomni: pan Pavel Schuma, paní Judita Koubková, paní Ivana Lojdová,  paní Marcela Klemmová, paní Denisa Vančáková, pan Martin Vancl,
                 paní Jitka Müllerová

Omluveni: pan David Vrzal, pan Miroslav Jindra

Program: 1. Výroční zpráva o činnosti školy za rok2013-2014

                  2.Hřiště, horolezecká stěna

                  3.Diskuse o atmosféře ve škole

                  4.Informace o připravované koncepci města

                  5.Webové stránky tříd

1.      ŠR bez připomínek schválila text Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2013-2014 hlasy všech přítomných členů.

2.     Na přání zástupců z města a rodičů  informují učitelé  o situaci na hřišti za školou a horolezecké stěně vybudované v tělocvičně (pochvaly,    
        nedostatky).  Na hřišti za školou učitelům tělesné výchovy nevyhovuje kluzký povrch, nepřikryté doskočiště. V tělocvičně s horolezeckou stěnou chybí
        učitelům tělesné výchovy -basketbalové koše, gymnastické kruhy a další nářadí a také prostor pro umístění dalších pomůcek k výuce. Učitelé mají také
        obavy o poničení horolezecké stěny balónem. Nevyhovuje také zničená podlaha v této tělocvičně. Aula je obsazená kroužkem judo, takže prostory pro
        tělesnou výchovu jsou značně omezeny.

3.     Učitelé na dotaz předsedkyně ŠR paní Koubkové informují o nové atmosféře ve škole, vytvořené novou paní zástupkyní paní Janou Žaludovou. 
        Hodnotí, že  atmosféra je přátelská, pozitivní, pracovní (učitelé mají dobré podmínky pro práci, která je pochválena) a snad to přináší i dobré jméno
        školy na veřejnosti.

4.     Pan Schuma předává informaci z města o připravované koncepci.

5.     Ze strany rodičů byla pochválena práce učitelů s webovými stránkami jednotlivých tříd.


        Na vědomí všem členům ŠR                                                                                                                                        Zapsala Denisa Vančáková