Vítejte na webu Školské rady ZŠ. T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Zřizuje se při základních, středních a vyšších odborných školách dle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb.